Samen met 7 partners is Cluster Sports & Technology erin geslaagd om een Europees project binnen te halen waarbij een exergame rond een sportorrientatie systeem (SportKompas) zal worden ontwikkeld. Met dit project willen we kinderen een sportoriëntatie aanbieden en hun beweegvaardigheden verbeteren met digitale technologieën in de sport- en onderwijssector.

Wat houdt het SPEX project in?

Het doel van dit Europees project is om kinderen (8-10 jaar) aan te zetten om meer te bewegen dankzij een goede sportoriëntatie door SportKompas en in de vorm van een nieuwe exergame!

Hiervoor werken we samen met 7 partijen: KAMK University (Finland), HAN University (Nederland), UISP (Italië), Verde Klaster (Polen), Sportcamp (Griekenland), SportaMundi (België) en EPSI (België). SportaMundi is de trekker van dit project en neemt dus de rol van coördinator op. We haalden zo 400 000 euro op, te verdelen onder de 8 partners. Samen gaan we hiermee aan de slag om in de verschillende landen de sportparticipatie van kinderen te verhogen, hun motoriek te verbeteren en de drop-outs in sportclubs te verlagen. Bij een ambitieus project horen ambitieuze doelen!

Hoe zal het traject verlopen?

  1. Eerst zullen we starten met een 3-daagse opleiding voor al onze partners om hen onder te dompelen in SportKompas. KAMK University zal tijdens 1 van deze 3 dagen de leiding nemen in een brainstorm over de exergame
  2.  Onze partners in Griekenland, Italië, Finland en Polen testen SportKompas uit bij een kleine populatie kinderen.
  3. Ondertussen wordt onderzoek gevoerd door HAN University naar de verschillende methodes wereldwijd om beweegvaardigheden te meten.
  4. Onze verschillende buitenlandse partners testen SportKompas uit bij een grotere populatie (minimum 200 leerlingen per land).
  5. Gelijktijdig wordt de exergame ontwikkeld door KAMK University in Finland.
  6. KAMK University zal ook een pedagogisch model opstellen voor de leerkracht om de SportKompas exergame aan te leren en te integreren in het lessenpakket.
  7. Vervolgens test elke partner de exergame uit bij een kleine populatie kinderen.
  8. Gedurende het volledig traject wordt feedback verzameld en verwerkt en wordt de kwaliteit steeds gecontroleerd.

 

Het Cluster Sports &Technology ondersteunt het ontwikkelen van de exergames en betrekt daarin haar cluster partners. 

Het project is gestart in september 2022 en heeft een looptijd van 2 jaar. We houden je op de hoogte van onze voorgang via onze blogs!

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven nietnoodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese
Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Status project

Start: 7 april 2022

Lopend

Meer informatie

Organisatie: Cluster Sports & Technology
Contactpersoon: René Wijlens
Telefoon: +31 (0)6 – 21829070
E-mail: info@sportsandtechnology.com

↓