Samen met vijf partners is Cluster Sports & Technology erin geslaagd een Europees project binnen te halen waarin de sportoriëntatiemethode “SportKompas” wordt gecombineerd met exergaming om kinderen op basisscholen in heel Europa te helpen bij het vinden van hun favoriete sport. Met dit project willen we een nieuwe digitale en innovatieve omgeving creëren voor leraren lichamelijke opvoeding en kinderen op het gebied van leren, ervaren en zelf reflectie.

Wat houdt het SPOKI project in?

SPOKI, SPort Orientation for Kids, wil de sportoriëntatiemethode “SportKompas” implementeren op basisscholen in verschillende Europese steden en dat combineren met een exergame, zodat ze hun favoriete sport kunnen testen en vinden.

Hiervoor werken we samen met 5 partijen: Universidad Europea de Valencia (Spanje), Varala Sport Institute (Finland), ANCI Piemonte (Italië), SportaMundi (België) en EPSI (België). SportaMundi is de leider van dit project en neemt dus de coördinerende rol op zich. Het project heeft een budget van 400.000 euro, verdeeld over de zes partners.

De centrale filosofie van het project is om kinderen te inspireren met een gevoel van prestatie, plezier en motivatie door ze naar sporten te leiden die aansluiten bij hun interesses. Deze aanpak bouwt niet alleen zelfvertrouwen op, maar verbetert ook de sociale integratie en bevordert een gezonde levensstijl. Door zich te richten op scholen zorgt het project voor inclusiviteit, zodat elk kind, ongeacht diversiteit, cultuur of sociaaleconomische achtergrond, hiervan kan profiteren.

Lichamelijke opvoedingsdocenten en coaches kunnen de testresultaten van SportKompas gebruiken om de bewegingsvaardigheden van kinderen te verbeteren. Tegelijkertijd kunnen lokale overheden inzicht krijgen in de sportvoorkeuren van kinderen, zodat ze hun infrastructuur hierop kunnen afstemmen. Door kennisuitwisseling tussen landen te vergemakkelijken en rekening te houden met geografische en culturele verschillen, wil SportKompas een duurzame digitale oplossing creëren voor steden in veel EU-landen. Het doel is om een duurzame capaciteit voor samenwerking te ontwikkelen, zowel lokaal als internationaal. De bredere maatschappelijke impact omvat meer sportparticipatie, gezondheidspreventie, welzijn en integratie op multinationaal niveau.

Hoe zal het traject verlopen?

  1. Ten eerste zullen we proberen kinderen in de leeftijdsgroep 8-10 jaar te activeren. Door via SportKompas de voorkeurssporten van kinderen in kaart te brengen, wil het project hun betrokkenheid bij sportactiviteiten en exergaming vergroten. Daarnaast richt het zich op het verbeteren van de ontwikkeling van vaardigheden door het verbeteren van de motorische vaardigheden van kinderen op basisscholen en sportorganisaties.
  2. Als tweede stap gaan we verder met het innoveren van de omgeving voor lichamelijke opvoeding. Dankzij de gegevens die tijdens de eerste fase van het project zijn verzameld en geanalyseerd, zullen leerkrachten een beter inzicht krijgen in de vaardigheden van kinderen, waardoor ze meer op maat gemaakte oefeningen kunnen aanbieden. Daarnaast zullen scholen, steden, overheden en onderzoekers inzicht krijgen in de bewegingsvaardigheden, sportvoorkeuren en gezondheidsparameters van kinderen binnen een regio of in de hele EU.

Cluster Sports &Technology ondersteunt de implementatie van het innovatieve proces en betrekt zijn clusterpartners hierbij.

Het project is gestart in januari 2024 en zal 2 jaar duren. We houden je op de hoogte van onze vorderingen via onze LinkedIn– en nieuwspagina!

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven nietnoodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese
Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Status project

Start: January 2024

Lopend

Meer informatie

Organisatie: Cluster Sports & Technology
Contactpersoon: René Wijlens
Telefoon: +31 (0)6 – 21829070
E-mail: info@sportsandtechnology.com

↓