Ook InnoSportLab De Tongelreep is een van de vijf SportFieldLabs die subsidie heeft gekregen van Sportinnovator. Lees hier wat ze met de subsidie gaan doen:

Project: Coördinatie Sportinnovatornetwerk Zwemmen                                                          
InnoSportLab De Tongelreep is in 2007 door NOC*NSF en de KNZB aangewezen als hét SportLab voor de zwemsport. Jarenlang draaide dit vooral om topsport maar steeds beter worden partijen en individuen in de breedtesport en zorgsector bereikt. Met ons centrum hebben we groeiambities en willen we zo min mogelijk afhankelijk zijn van subsidies e.d., een gezonde bedrijfsvoering opbouwen, teneinde uiteindelijk op zo’n lang mogelijke termijn de maatschappelijke en economische meerwaarde te blijven bieden. Dit betekent dat we de hotspot van sportinnovatie moeten worden, hiervoor zijn in samenwerking met het bedrijfsleven en een raad van advies de volgende pijlers opgesteld: zwemanalyse van de toekomst, zwemtraining van de toekomst, zwembad van de toekomst

Op de korte termijn ligt de nadruk op:

–          Netwerkvorming; aan laten haken van nieuwe partners (m.n. uit andere domeinen dan sport).

–          Kennisdeling en ideevorming, teneinde in die nieuwe domeinen tot innovaties te komen.

–          Samenwerking rondom het effectief en toepassingsgericht benutten van data opzetten.

–          Vergroten van de zichtbaarheid van het netwerk via een aantal strategische communicatie-momenten.

Voor meer informatie over dit Lab, zie: https://www.islt.nl/

↓