Het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten (FAS) is een onderdeel van Libra Revalidatie & Audiologie. Ze hebben de Sportinnovator subsidie ontvangen. Lees hier wat ze daarmee gaan doen:

Het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten (FAS), onderdeel van Libra Revalidatie & Audiologie , is een centrum voor innovatie en onderzoek op het gebied van het stimuleren van een actieve leefstijl voor mensen met een lichamelijke beperking. Het FAS heeft de beschikking over een groot netwerk met bedrijven, overheden, sport gerelateerde instanties en kennisinstellingen. Het FAS beschouwt het als haar missie om kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking te stimuleren tot een duurzame actieve leefstijl. Het FAS werkt aan de realisatie van haar missie door samen met haar partners producten en diensten te onderzoeken, ontwikkelen en realiseren die ervoor zorgen dat mensen met een lichamelijke beperking blijvend (meer) bewegen.
Mensen met een matige of ernstige lichamelijke hebben veelal een startpunt in de zorgsector. Deze zorgsector verandert: er is sprake van meer thuiszorg, e-health, zorg-op-afstand, robotica en domitica. Er wordt steeds meer data verzameld door de inzet van sensoren en internet. Tevens wordt men geconfronteerd met bewegingsarmoede met tot gevolg gezondheidscomplicaties en vermindering van kwaliteit van leven. Een van de vragen van FAS is hoe mensen met een lichamelijke beperking in en vanuit de thuissituatie tot meer (blijvend) bewegen gestimuleerd kunnen worden en zelfs gemotiveerd kunnen worden tot het beoefenen van sport. Aangenomen wordt dat de inzet van sensoren, elektronische dataverzameling en -analyse, én gaming belangrijk zijn.

Wil je meer weten over dit Lab? Kijk op: https://www.libranet.nl/sport-en-bewegen/ir-otten-fieldlab/

↓