Het Lab Bewegen in het Onderwijs heeft de subsidie van sportinnovator ook ontvangen. Lees hier wat ze met deze subsidie gaan doen:

Project: Sportinnovator centrum Bewegen in het Onderwijs
Het Sportinnovator centrum Bewegen in het Onderwijs is dé ontmoetings- en broedplaats van onderzoekers, bedrijven, overheden en scholen in het primair en voorgezet onderwijs met als primaire focus de verbetering van (leer)prestaties en beweging van jongeren.
Door samenwerking met diverse consortia worden innovaties ontwikkeld voor het bewegingsonderwijs en worden nieuwe initiatieven opgestart gericht op bewegend leren.

Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen een plek vinden in zowel sportaccommodaties als in de schoolsetting zelf. Netwerkvorming, samenwerking en kennisdeling stimuleren innovaties op dit thema.

Denk hierbij aan het in Publiek, Private Samenwerking in Helmond bouwen van een innovatieve experimentele aantrekkelijke leer- en beweegomgeving en door te investeren in onderzoek en ontwikkeling van een systeeminnovatie in het onderwijs.

Lerend bewegen vraagt namelijk om een andere organisatie en inrichting van het onderwijs. Daarnaast ambiëren we een centrale positie in het ecosysteem met excellente kennis van interactief bewegen toepasbaar voor meerdere doelgroepen.

De netwerksubsidie wordt ingezet om een vaste kern van partners te faciliteren en een iteratieve cyclus op te zetten. De cyclus bestaat uit bijeenkomsten van kennisdeling, communicatie, studenten faciliteren voor onderzoek, dataverwerking.

Meer over dit FieldLab vindt u op: https://embeddedfitness.nl/ 

↓