Toolkit

Op deze pagina zijn verschillende tools te vinden die te downloaden zijn voor eigen gebruik om de rol of betrokkenheid in het Cluster Sports & Technology uit te dragen. Mochten er vragen zijn over de toolkit of over het gebruik ervan, neem dan contact op met onze communicatie-afdeling via communicatie@sportsandtechnology.com.

Deze toolkit bestaat uit:

Logo’s Cluster Sports & Technology
Handleiding gebruik logo’s en sjablonen
Powerpoint-sjabloon Cluster Sports & Technology
Manifest Cluster Sports & Technology

 

Logo’s betrokkenen Cluster Sports & Technology

Part of

Binnen het Cluster Sports & Technology werken bedrijven, (sport)fieldlabs, kennisinstellingen en overheden al jaren samen aan een vitale sportieve samenleving en economische impact. Bent u een bedrijf, kennisinstelling, fieldlab of overheid en wilt u duidelijk maken dat u onderdeel bent van het cluster dan kunt het logo ‘Part of’ in uw communicatie gebruiken.

An initiative by

Binnen het cluster worden veel projecten en evenementen georganiseerd. Bent u partner in een project of evenement binnen het Cluster Sports & Technology dan kunt u in de communicatie rondom het project of evenement het logo ‘An initiative by’ gebruiken.

Partner of

Het Cluster Sports & Technology werkt ook intensief samen met andere (internationale) clusters en economische regio’s. In dat geval kunt u het logo ‘Partner of’ hanteren in uw communicatie.

↓