Vitaliteit

Vitaal worden, zijn en blijven heeft steeds meer de aandacht van mensen. Tegelijkertijd leven er ook veel vragen: Wat is nu wel gezonde voeding en wat niet? Welke vormen van bewegen passen het best bij mijn persoon? Hoe zorg ik ervoor dat ik beter om kan gaan met stress? Wat kan ik doen om beter te slapen?………en wat al meer.

 

Abalanza

Om mensen niet alleen antwoord te geven op de vragen die bij hen leven, maar hen daadwerkelijk mee te kunnen nemen in een stukje gedragsverandering op het gebied van een gezonde leefstijl, heeft PECE Zorg in het kader van het VLL-project Abalanza ontwikkeld.

Abalanza is een online omgeving waarin mensen d.m.v. het doorlopen van specifieke programma’s in de aandachtsgebieden;

  1. Sport & bewegen
  2. Voeding
  3. Stressmanagement
  4. Slaap
  5. Persoonlijke ontwikkeling,

én met persoonlijke coaching op maat, zelf een gedragsverandering teweegbrengen. De duur van de afzonderlijke programma’s varieert van 6 tot en met 12 weken. Combinaties van programma’s geven ook mogelijkheid tot langdurige begeleiding, van enkele maanden tot een jaar.

Abalanza wordt ondersteund door het Vitality Living Lab project en sluit nauw aan op de ambities ervan. ‘De groep mensen met een inactieve leefstijl wordt steeds groter. Overgewicht in combinatie met andere daaraan gerelateerde ziektes leidt tot een enorme toename van zorgkosten en productiviteitsverlies. Hoe kun je mensen verleiden om gezond en actief bezig te zijn? Dat is waar het Vitality Living Lab project innovatieve oplossingen voor bedenkt’.

 

Om in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen en economische kansen in het domein van sport en vitaliteit, is een wezenlijke andere aanpak nodig. De klassieke vorm van lineair innoveren werkt door de complexiteit van de keten rondom zorg en gezondheid namelijk maar zeer beperkt. Daarom werken we binnen het Vitality Living Lab project samen aan het versterken van ons regionale innovatie ecosysteem rond sport en vitaliteit en het bevorderen van een gezonde actieve leefstijl in de samenleving. Abalanza is een van de innovaties die hieraan bijdraagt.

 

Waarom een nieuwe tool?

Er is al veel op de markt van ‘vitaliteitsbegeleiding’.  Wat echter ontbrak, was een laagdrempelig programma, welke op afstand gevolgd kan worden en waarbij toch persoonlijke begeleiding is. En dat tegen een prijs die toegankelijk is voor een grote groep.

Abalanza biedt dit wel. Abalanza bestaat uit modules welke inhoudelijk sterk wetenschappelijk onderbouwd zijn. Tevens krijgt iedere deelnemer een persoonlijke coach toegewezen welke specialist is in het gekozen aandachtsgebied. Coach en deelnemer maken zo samen ‘de reis’ door de (verschillende) module(s) heen. Via de app is direct contact mogelijk middels videobellen, chatfunctie en de mogelijkheid tot delen van foto’s en video’s.

 

Waar staan we nu?

De modules zijn ontwikkeld, de technologie is vormgegeven en diverse pilots hebben plaatsgevonden. We zijn van zins na de zomer de markt op te gaan. Ondertussen blijven we natuurlijk door ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is de huidige samenwerking met Fontys ICT om antwoord te krijgen op vragen als; hoe gaan we om met de data welke beschikbaar komen en welke verbeteringen kunnen we daarmee doorvoeren?

Tevens wordt het de tool Abalanza breder ingezet. Progress Educations B.V. gebruikt Abalanza voor haar online educatie. Op Papendal bekijken we samen met de slaapexperts aldaar hoe we Abalanza kunnen inzetten voor de topsport. Binnen privékliniek ViaSana wordt de mogelijkheid onderzocht patiënten gedurende een langere tijd voor en na een operatie te kunnen volgen en begeleiden.

Kortom, een hoop uitdagingen liggen nog voor ons.

Ben jij geïnteresseerd in Abalanza of zie je mogelijkheden tot samenwerken binnen of buiten het VLL project? Neem dan gerust contact op met Paul Maas, paul@pece-zorg.nl.

 

Publicatiedatum: 1-7-2021

↓