Het Vitality Living Lab project

Welke diensten worden ontwikkeld in dit ecosysteem voor sport en vitaliteit?

In het Vitality Living Lab project werken binnen het Cluster Sports & Technology in de Brainport regio 14 partners uit bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en sport samen met het doel om ons regionale ecosysteem rond sport en vitaliteit te versterken en een gezonde actieve leefstijl in de samenleving te bevorderen. 

Deze partners werken samen aan diverse fasen van het innovatie proces om vanuit marktbehoeften te komen tot impact: the big picture. Eerst wordt er geïnventariseerd wat behoeftes of problemen zijn in een bepaald gebied of bij een bepaalde doelgroep (need), vervolgens wordt er gezocht naar passende oplossingen hiervoor (innovate) en daarna wordt er getest of deze oplossingen daadwerkelijk helpend kunnen zijn en of ze uitvoerbaar zijn (validate). Als dit het geval is worden ze versneld naar de markt gebracht (Accelerate) om daarmee meer mensen te verleiden tot een gezonde leefstijl en nieuwe marktkansen te benutten (impact). 

Door de samenwerking binnen het Vitality Living Lab project worden per fase diensten ontwikkeld die helpen de innovatiestappen snel en effectief te doorlopen. Op deze pagina vind je het overzicht van deze diensten. Ben je geïnteresseerd in hoe deze diensten jou of jouw innovatie idee kunnen helpen? Neem dan contact met ons op via communicatie@sportsandtechnology.com 

Need: Vitality Informatie Systeem, Wijkaanpak, Wijkbeweegkaart 

Innovate: Vitality Innovation Kitchen, Design marathon, Werkatelier, Vitality Pitch Stop 

Validate: Fieldlabs

Accelerate: Vitality Accelerator Program, Vitality Pitch Stop

↓