Het Vitality Living Lab project

Ontwikkelde dienst – De Wijkbeweegkaart

Voorkom desinvesteringen en creëer draagvlak voor beweegplannen! Met deze dienst halen wij in de wijk wensen, ideeën en belemmeringen voor sport en beweging op. Dit gebeurt online, maar we trekken juist ook letterlijk de wijk in. Door met onze aansprekende installaties op drukbezochte plekken te gaan staan (ontmoetingsplekken, winkelcentra, etc.), realiseren we een hoge respons, en inclusief de mening van normaal gesproken moeilijk bereikbare bewoners.

Op kaarten kunnen bewoners precies aangeven waar ze graag bewegen, wat ze daar doen, en welke beweegideeën ze voor de wijk hebben. In ons dashboard visualiseren we tot slot de wensen en behoeften op basis van de verschillende persona’s die in de wijk wonen. Hierdoor is inzichtelijk wie, wat, waar doet en wil doen! Met deze methode kunnen we in slechts vier weken tijd gemeenten op basis van betrouwbare kwalitatieve en kwantitatieve data advies geven.

Meer informatie

Organisatie: Cluster Sports & Technology
E-mail: info@sportsandtechnology.com

↓