Het Vitality Living Lab project

Ontwikkelde dienst – Werkatelier

Tijdens dit ‘werkatelier-event’ verzamelen afgevaardigden van bedrijven, gemeenten, sociaal maatschappelijke organisaties en kennispartijen zich om een antwoord te vinden op een praktijkvraag over innovatie en technologie voor sport en vitaliteit. Eerst licht de vragende partij de casus toe. Vervolgens geeft de zaal tips en worden er kritische vragen gesteld. Tijdens de bijeenkomst worden er vervolgafspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en partijen die hun expertise in willen brengen.

Nieuws over het werkatelier

Uitdaging rondom vitaliteit tijdens Brabant Living Lab

Uitdaging rondom vitaliteit tijdens Brabant Living Lab

Op 26 oktober organiseerde het Cluster Sports & Technology tijdens de Dutch Design Week in samenwerking met BrabantSport vanuit het project Vitality Living Lab het Vitality Werkatelier. Tijdens het werkatelier presenteerden de gemeentes Roosendaal en Uden een...

Lees meer

Video’s over het werkatelier

Meer informatie

Organisatie: Cluster Sports & Technology
E-mail: info@sportsandtechnology.com

↓