In deze rubriek komt er iedere keer een andere partner uit het Vitality Living Lab project aan het woord. We trappen af met het Cluster Sports & Technology.

Hoe werkt S&T aan het verleiden van mensen om gezond en actief bezig te zijn (het overkoepelende doel van het Vitality Living Lab)

Sports and Technology is een cluster organisatie dus onze rol is om onze partners in stelling te brengen op deze vraagstukken. Dat zijn zowel kennispartijen, bedrijven als ook sociaal maatschappelijke organisaties, zoals GGD’s en SSNB. De overheid is ook partner en juist van hen komt de vraag om bewoners van buurten, wijken en gemeentes op een innovatieve manier te verleiden een gezonde en actieve leefstijl te krijgen. Die vraag koppelen we met het aanbod van de andere partners, en dat willen we op een structurele manier aanpakken. Dus alle activiteiten die we binnen het project ontwikkelen: creatieve sessies, acceleratorprogramma, living lab aanpak, etc. moeten op termijn ook zonder projectfinanciering in stand gehouden kunnen worden. Onze ambitie is dus om vanuit de clustersterkte een innovatief antwoord te vinden voor onze maatschappelijke uitdagingen, maar dat op een economisch rendabele manier.

Waarom zijn jullie als partner betrokken en wat is jullie voornaamste inbreng bij het Vitality Living Lab project?

We zijn vanzelf als de clusterorganisatie de partij die in staat is de partners (projectpartners of andere partners in het cluster) te koppelen aan de specifieke doelen en activiteiten. Daarnaast hebben we veel ervaring met het coördineren van multi-partner projecten. Daarom treden we ook op als projectleider. Ook zien we verbanden met andere initiatieven in binnen- en buitenland, dus proberen we daarmee te koppelen om meer impact te creëren. Onze rol is dus vooral om te coördineren en meer impact te creëren.

Waarvoor kunnen andere partners uit het project bij jullie voor aankloppen?

De partners in het project kunnen bij ons aankloppen voor heel veel zaken: vragen over de inhoud van het project, over de voortgang, over de specifieke regels van de subsidiegevers waar we ons aan moeten houden maar ook over vragen naar specifieke expertise die nodig is voor bepaalde activiteiten. Als het goed is kennen wij de partijen die die expertise kunnen leveren. En als mensen idee hebben voor bepaalde activiteiten in het project zijn ze ook van harte welkom.

 Hoe ziet voor jullie de ideale situatie op het gebied van vitaliteit over 5 jaar eruit?

Het lijkt nogal ambitieus om over 5 jaar al een ideale situatie te bereiken, maar we hopen wel dat we grote stappen hebben gezet op de volgende gebieden:

  • innovaties die aantoonbaar bewoners van buurten, wijken en gemeenten naar een gezondere en actieve leefstijl brengen
  • bestaande en nieuwe bedrijvigheid die deze innovaties succesvol in de markt implementeren
  • een hechte samenwerking tussen de partijen die dit doen dat leidt tot een expertisecentrum (een innovatiecentrum voor sport en vitaliteit)
  • impact en bekendheid hiervan die ver buiten de landsgrenzen reikt.

In de volgende editie komt de TU/e in de spotlights. Hebben jullie een specifieke vraag voor hen? Stuur ze dan in naar info@sportsandtechnology.com. 

De TUe is op vele vlakken bezig op het gebied van sport en vitaliteit. Welke zijn de belangrijke en welke interne en externe samenwerking met deze gebieden kent de TU/e?

↓