Hoe werkt Fontys aan het verleiden van mensen om gezond en actief bezig te zijn (het overkoepelende doel van het Vitality Living Lab)?
Dit doen we op verschillende vlakken. Extern door samen met de eigen organisatie, instellingen en bedrijven op te trekken in diverse projecten rondom het thema vitaliteit (waarover later meer) en intern door het motiveren en stimuleren van meer bewegen door onze studenten en medewerkers. Zo is Fontys Vitaal een Fontys onderdeel dat maandelijks allerlei activiteiten rondom gezondheid en bewegen publiceert waar collega’s enthousiast worden gemaakt voor b.v. lunchwandelingen, vitaliteitstests of het fietslease programma. Onze studenten worden gestimuleerd om vaker van werkplek te veranderen door korte instructies, afwisseling met coachingsmomenten in verschillende ruimtes en staand vergaderen (daily stand-up).

Waarom zijn jullie als partner betrokken en wat is jullie voornaamste inbreng bij het Vitality Living Lab project en in het innovatie ecosysteem dat we ontwikkelen?

We leiden studenten op voor beroepen die nu nog niet bestaan. Elke student kan verschillende kennisdisciplines combineren met het brede (internationale) netwerk van Fontys en zijn eigen weg door de opleiding creëren. Hiermee wordt hij/zij voorbereid op toekomstberoepen als AI creative of Conversational DesignerOnderzoek, kennis en innovatie als sleutel om studenten datgene te bieden wat in de toekomst relevant wordt. Fontys beschikt over een groot aantal kennis- en onderzoeksgroepen waarin dit centraal staat. 

In de samenwerking met het project Vitality Living Lab van het Cluster Sports and Technology zijn Fontys Sporthogeschool en Fontys Hogeschool voor ICT nauw betrokken. Beide instituten hebben vele onderzoeksgroepen op zeer relevante innovatiegebieden zoals AI, Big Data en Cyber Security. Elke groep wordt geleid door een lector en bevat docent-onderzoekers en studenten om vraagstukken te onderzoeken en beantwoorden. Vraagstukken die we samen met het bedrijfsleven opstellen om zodoende relevant toegepast onderzoek te kunnen opleveren en kennis actueel houden binnen de onderzoeksgroepen.

Momenteel werken er projectgroepen aan de opbouw van de data infrastructuur van het ecosysteem, onderzoeken we de beste manieren voor datavisualisatie en bouwen we tools voor het verzamelen van data-inzichten in het veld.
Tevens is dit jaar het lectoraat van de Juridische Hogeschool aangesloten voor onderzoek en advies over het juridische kader inzake het dataplatform.

Waarvoor kunnen andere partners uit het project/cluster bij jullie aankloppen?
Voor het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van (technische) concepten. Door goede samenwerking binnen de diverse onderzoeksgroepen zijn we in staat om multidisciplinair te werken en mee te denken in de verschillende projectfases.

Hoe ziet voor jullie de ideale situatie op het gebied van vitaliteit over 5 jaar eruit?
De impact van data zal in de komende jaren een nog grotere rol in onze maatschappij gaan spelen. Dit zal ongetwijfeld ook op het gebied van vitaliteit gaan gelden. Met vitaliteitsdata uit de samenleving maken ontwerpers en beleidsmakers momenteel beslissingen voor de aanleg van parken, inrichtingen van sport- en recreatieruimte en werkplekken. Data die nu nog gesloten is voor de wandelaar in het park, sporter of werknemer, maar wel kan helpen bij goede keuzes waar, wanneer en hoe iemand gezond kan bewegen. 

Veel mensen die bewust met vitaliteit bezig zijn verzamelen data in hun eigen bewegingsbubbel. Een databubbel waarbij het aantal stappen, hartslag en calorieën continu worden gemeten. Als de koelkast nog wat slimmer wordt met de calorie inname en Google Assistent kan vertellen hoe druk het hardlooprondje in het park is, krijgt vitaliteit pas echt betekenis. We hebben daarvoor nog wat juridische, ethische- en beveiligingsvraagstukken te overwinnen voordat vitaal leven het nieuwe normaal wordt. Een mooie uitdaging voor de komende jaren, waarbij het ontwikkelen van innovatieve vitaliteitstools ons telkens een stapje op de goede weg kunnen brengen.

Fontys is op vele vlakken bezig op het gebied van sport en vitaliteit. Welke zijn de belangrijke en welke interne en externe samenwerking met deze gebieden kent Fontys?
Een aantal belangrijke projecten waarbij wij nauw betrokken zijn, zijn onder andere;

Interne samenwerking

  • Music Enabled Running: Begeleiden en coachen van hardlopers op basis van gemonitorde data samen met Juridische Hogeschool

Externe samenwerking

  • Open Data platform: Samenwerking met TU/e
  • MoveVught: Ontwikkelen van de Wijkbeweegkaart samen met InnoSportLab Sport & Beweeg!
  • Swimm Games: Ontwikkelen van games en marketingstrategie voor SWIMM samen met InnoSportLab Sport & Beweeg!
  • Meet & Move: Public Insights, samenwerking tussen InnoSportLab Sport & Beweeg! en de technology afdeling van Fontys Hogeschool ICT op het gebied van monitoring van publieke ruimte.

Welke partner zouden jullie de volgende keer in de spotlights willen zetten?
InnoSportLab Sport en Beweeg

↓