Het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten (FAS) van Libra Revalidatie & Audiologie is een platform voor innovatie en onderzoek op het gebied van aangepast sporten en bewegen. We richten ons op de ontwikkeling van innovaties voor mensen met een fysieke beperking. Met als doel deze doelgroep te stimuleren om meer te bewegen.

We streven naar innovaties die leiden tot maatschappelijke én economische impact. Het unieke ecosysteem en de doelstelling van het Vitality Living Lab-project sluiten nauw aan op onze missie:

Het ontwikkelen van producten en diensten die mensen met een fysieke beperking uitdagen en stimuleren tot een duurzame actieve leefstijl.

Eén op de acht Nederlanders leeft met een handicap; hiervan hebben 2,3 miljoen mensen een matige of ernstige fysieke beperking. Voor mensen met een fysieke beperking geldt, nog meer dan voor anderen, dat elke vorm van bewegen telt en een positief effect heeft. Belangrijk is dat zij zelf de manier van bewegen kiezen die binnen hun eigen grenzen past. En dat ze bewegen een vast onderdeel van hun dagelijks leven maken. Wij ontwikkelen producten en diensten die hier een bijdrage aan leveren.

Het FAS heeft de beschikking over een groot netwerk en werkt samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en eindgebruikers aan het realiseren van onze missie. Hiervoor zetten we naast onze uitgebreide faciliteiten, graag de kennis en expertise in van onze kundige medewerkers. Ook de doelgroep hebben we binnen handbereik, waardoor we de ideale partner zijn voor het ontwikkelen van producten of diensten die gericht zijn op onze doelgroep. We denken in mogelijkheden en niet in beperkingen!

Zo werkt het FAS in het kader van het VLL-project aan specifieke trainingsapparatuur, sporthulpmiddelen of hulpmiddelen die ondersteuning bieden voor de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL):

  • Abel_pro: binnen dit VLL-project zetten wij ons samen met een gevarieerde groep van bedrijven en kennisinstellingen in om de drempels voor mensen met sta- en loopproblemen weg te nemen. Dit doen we door het creëren van de juiste randvoorwaarden om te kunnen trainen op kracht en conditie en hiermee te faciliteren dat deze doelgroep meer beweegt. Hiervoor is een trainingsapparaat ontwikkeld dat vanwege de vele steun- en instelmogelijkheden een veilige omgeving biedt waarin gebruikers met vertrouwen hun fysieke grenzen verleggen.
  • Prollator: binnen dit VLL-project wordt gewerkt aan het verminderen van het risico op ongevallen. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende bedrijfs- en kennispartners, zoals PROllator BV en de TU/e. Een slim remsysteem wordt ingezet, waarbij sensoren de afstand meten tussen de rollator en de gebruiker. Als de afstand te groot wordt, zal het besturingssysteem de remmen activeren. Dit stelt de gebruiker in staat dichterbij te lopen binnen het ondersteunende bereik van de rollator en daarmee het risico op een ongeval te verminderen.
  • Universele zwemprothese: binnen dit project is samen met verschillende bedrijven en o.a. InnoSportLab de Tongelreep & de paralympische zwemploeg gewerkt aan een sporthulpmiddel dat mensen met een beenamputatie in staat stelt het aangedane been beter te gebruiken en de spieren sterker te maken. Hiervoor is een universele zwemprothese ontwikkeld die 90% van de mensen met een stomp in staat stelt om te zwemmen met de flipper.

Meer weten over ons of onze diensten, projecten en samenwerkingen? Bekijk onze website!

Voor de volgende nieuwsbrief zetten we graag PECE Zorg in de spotlights!

↓