Hoe werkt SSNB aan het verleiden van mensen om gezond en actief bezig te zijn (het overkoepelende doel van het Vitality Living Lab)?
Dat doen we op verschillende manieren. Via onze buurtsportcoaches doen we dat rechtstreeks bij de diverse doelgroepen zoals via bewegingsonderwijs bij de schoolgaande jeugd, maar ook door middel van buitenschoolse sport- & beweegactiviteiten, of via onze beweegpunten. In alle gevallen stellen we de activiteiten zo samen dat ze passen bij de doelgroep en dat ze prikkelen om mee te blijven doen. Verder verloopt het vooral via onze partners, de gemeenten, lokale sportbedrijven (en via hen vaak ook de verenigingen); we delen de nieuwste ervaringen en interventies, geven adviezen over een goede aanpak, zowel in procesmatig opzicht (met wie werk je samen) als in communicatief opzicht. Op dit moment zie je dat onder andere terug bij de procesbegeleiding die wij bieden bij de totstandkoming van lokale sportakkoorden.
Verder onderschrijven we dit in deze tijden van corona met diverse websites: Brabant Blijft Bewegen is echt gericht op beweegchallenges voor allerlei doelgroepen, en via Sport Tips & Trics voor sportverenigingen geven we vooral aan lokale sportbedrijven tips hoe de samenleving gezond te houden.

Waarom zijn jullie als partner betrokken en wat is jullie voornaamste inbreng bij het Vitality Living Lab project en in het innovatie ecosysteem dat we ontwikkelen?
Onze primaire rol is die van vraagarticulatie en disseminatie van de resultaten. Dat past heel goed bij onze rol als kennispartner en verbinder. Wij hebben veelvuldig contact met landelijke partners zoals NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeente, Kenniscentrum Sport & Bewegen, het ministerie van VWS. Op lokaal niveau werken wij samen met gemeenten en hebben dus heel goed zicht op wat de lokale uitdagingen zijn. De vertaalslag van landelijk beleid naar regionale uitvoering en borging en v.v. vormt een van onze primaire taken waardoor we heel goed zicht hebben op het speelveld, relevante ontwikkelingen en uitdagingen. Niet in de laatste plaats ook door onze betrokkenheid bij de lokale sportakkoorden. Veel uitdagingen kunnen met bestaande interventies opgelost worden, maar zeker niet allemaal; technologische innovatie kan dan net het verschil maken. En die wisselwerking vinden we in VLL. Bovendien werken we op deze wijze ook aan publiek private samenwerking, iets dat in ons speelveld nog relatief in de kinderschoenen staat. De ‘vitality’ datatools die ontwikkeld worden kunnen wij heel goed inzetten als aanvulling op onze rol als kennispartner en adviseur van gemeenten, voor diverse projecten. En ze zijn daarmee ook een aanvulling op de portfolio van SSNB. Het is een kans om samen het gebruik van data vaker toe te passen en met gerichte monitoring de impact van beleidsinterventies te vergroten.

Waarvoor kunnen andere partners uit het project/cluster bij jullie aankloppen?
Voor netwerk, verbinding en kennis. Van onze landelijke partners maar vooral van het lokale speelveld. Behalve dat we vraag- en aanbod bij elkaar brengen, vervullen we in de projecten en programma’s vaak de rol van onafhankelijk procesbegeleider. Voor de gemeente prettig omdat we geen belangen of aandelen in de interventies hebben en dus echt kunnen gaan voor de beste oplossing voor de vraag, voor de andere partners van VLL prettig omdat we heel snel de link kunnen leggen tussen een product en de toepasbaarheid in praktijksituaties, daar waar echt een vraagstuk ligt.

Hoe ziet voor jullie de ideale situatie op het gebied van vitaliteit over 5 jaar eruit?
Dat de sector (wij blijven immers onze roots houden in het sportdomein) zich verder professionaliseert en dat sommige van de onderwerpen niet continu meer een bron van discussie zijn (zoals het belang van een gezonde leefstijl of het investeren in preventie), maar een vanzelfsprekendheid. En dat het speelveld daarin op een natuurlijke wijze met elkaar samenwerkt zodat ook daadwerkelijk het rendement van spelen, bewegen en sporten evident is voor tal van doelstellingen met betrekking tot vitaliteit in de directe en indirecte zin van het woord; leren en sturen op data is het ‘nieuwe’ innoveren.

SSNB is op vele vlakken bezig op het gebied van sport en vitaliteit. Welke zijn de belangrijke en welke interne en externe samenwerking met deze gebieden kent SSNB?
Een aantal belangrijke projecten waarbij wij nauw betrokken zijn, zijn onder andere;

We staan hier heel dicht bij de directe (hulp)vraag van gemeenten en publieke partners, waarbij wij in onze rol als procesbegeleider en verbinder een directe link kunnen vormen naar al het moois wat er uit het Vitality Living Lab voortkomt!

Welke partner zouden jullie de volgende keer in de spotlights willen zetten?
Eén van de partners waar we veel mee samenwerken, ook buiten het project om, is Fontys, dus die willen we dan ook graag in de spotlights zetten!

↓