In deze rubriek komt er iedere keer een partner aan het woord. Vorige keer stond Cluster Sports & Technology in de spotlight, zij hebben de TU/e uitgenodigd om dit keer in de spotlight te staan.

Hoe werkt TU/e aan het verleiden van mensen om gezond en actief bezig te zijn (het overkoepelende doel van het Vitality Living Lab)?

De TU/e richt zich op de rol die technologie en data kunnen spelen voor (i) het meten en analyseren van menselijk gedrag (zoals fysieke activiteit, mobiliteit, keuzes die mensen maken, etc.) in hun eigen leefomgeving, (ii) het inzichtelijk maken van dit gedrag bij de eindgebruikers (=mensen) zelf om bewustzijn te vergroten over het wenselijk gedrag en bij de professional die een rol kunnen spelen (leefstijldeskundigen, coaches, beleidsmakers, …) om de optimale voorwaarden voor eindgebruikers te creëren, (iii) het stimuleren en verleiden van mensen om dit gedrag duurzaam te veranderen. We kijken met name hoe we technologische interventies kunnen personaliseren, rekening houdend met allerhande individuele en omgevingsfactoren.

Waarom zijn jullie als partner betrokken en wat is jullie voornaamste inbreng bij het Vitality Living Lab project?

We zijn als partner betrokken in het project omdat we sterk geloven in het belang van een zogenaamde “data-enabled” of “data-inspired” aanpak. Dit wilt zeggen dat dat over wat mensen doen de basis vormt voor het ontwerpen van systemen, producten en interventies die een gezonde en actieve leefstijl stimuleren. Dergelijke systemen en producten vormen genereren op hun beurt weer data die gebruikt kan worden om ontwerpen te verfijnen of bij te stellen of nieuwe systemen/producten te ontwerpen. Het combineren van beschikbare (administratieve) data (bijvoorbeeld data die reeds verzameld worden door gemeenten en organisaties) enerzijds en het verrijken van deze data met data van individuele eindgebruikers (bijvoorbeeld verzameld via hun smartphone of beweegmeter) genereert andere/nieuwe inzichten en maakt het mogelijk voor verschillende actoren om samen te werken aan het realiseren van randvoorwaarden voor een actieve leefstijl. Bovendien laat dit ook toe om gerichter de effecten van nieuwe initiatieven en interventies te evalueren. In het Vitality Living Lab project is dit met name de rol van de TU/e: het bouwen van systemen die het mogelijk maken om data te combineren en data te visualiseren zodat de data betekenis krijgt voor gebruikers en een basis biedt voor samenwerking.

– Waarvoor kunnen andere partners uit het project bij jullie voor aankloppen?

Partners die data hebben en graag willen verkennen wat de mogelijkheden hiermee zijn mogen steeds aankloppen. Uiteraard kan men ook met andere vragen bij ons terecht.

Hoe ziet voor jullie de ideale situatie op het gebied van vitaliteit over 5 jaar eruit?

We zouden erg blij zijn indien er meer inzicht is in welke factoren op welke wijze bijdragen aan een actieve en gezonde leefstijl van mensen in verschillende contexten. Meer en beter inzicht in de unieke combinatie van individuele factoren en omgevingsfactoren is hierbij belangrijk zodat alle betrokken actoren de optimale voorwaarden kunnen bieden om eindgebruikers te faciliteren. Hierbij zou een actieve en gezonde leefstijl een vanzelfsprekend onderdeel van iemands dagelijkse leven zijn.

De TU/e is op vele vlakken bezig op het gebied van sport en vitaliteit. Welke zijn de belangrijke en welke interne en externe samenwerking met deze gebieden kent de TU/e?

Binnen de TU/e is sport, bewegen en vitaliteit een centraal aandachtspunt. Zo is er het multidisciplinair onderzoeksprogramma ‘Human vitality and technology’ met inbreng van kennis uit diverse faculteiten van de TU/e. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met Fontys, in het bijzonder met Fontys Sporthogeschool rondom sport, vitaliteit en technologie. Deze samenwerking tussen WO en HBO wordt in het landelijke sport en beweeglandschap als een inspirerend voorbeeld gezien. Landelijk is er de alliantie samenwerking met Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht in de Vitality Academy. In toenemende mate wordt rondom het thema vitaliteit ook samengewerkt met Wageningen University & Research.  De TU/e werkt rondom dit thema ook samen met een groot aantal publieke en private partners, variërend van gemeenten en provincies tot het Holst Center, van PSV tot het InnoSportLab Sport & Bewegen, van de Marathon Eindhoven tot Mkb’ers.

Welke partner zouden jullie de volgende keer in de spotlights willen zetten?

InnoSportLab Sport & Beweeg

↓