Wat is vitaliteit, stelden wij de vraag aan het begin van het project, hoe breed is het en waar kunnen wij als kennispartner een verschil maken? In de start van het project kozen we ervoor om de focus te leggen op fysieke vitaliteit en met name op het bevorderen van activiteit. Uiteindelijk streven wij allemaal naar een vitale maatschappij waar mensen meer gaan bewegen. Wie wil zich niet energieker voelen, efficiënter werken en fit voelen?
Technologie is daarin een van de pitfalls in de huidige samenleving. Zittend kantoorwerk, tablets en laptops prikkelen mensen niet om een actieve bewegingsstijl aan te nemen. De andere kant van het verhaal is dat technologie ook kansen biedt om een actieve levensstijl te bevorderen. Als innovatiepartij hebben wij meer dan tien jaar ervaring in het ontwikkelen van wearable technology voor sport, activiteit en mentale gezondheid.

Experimenteren en testen
Binnen het project bekijken wij vitaliteitsvraagstukken voornamelijk vanuit een technisch oogpunt. In de praktijk hebben wij meegedaan met de hackathon, in de jury gezeten van het incubatieprogramma en de cases beoordeeld op (technische) haalbaarheid. Voor de gemeente Vught hebben we gekeken welke technologie er bestaat om te meten hoeveel er gebruik wordt gemaakt van de speciaal gebouwde speeltuinen. Voor de Bennekel case hebben we de mogelijkheden onderzocht om met sensoren, meetmethodes en feedback te werken om zodoende de bewoners te stimuleren om actiever te leven. Voor sommige van deze vragen zijn er soms al oplossingen op de markt die op een creatieve manier ingezet kunnen worden. Terwijl voor andere nieuwe ideeën en innovaties er nog van alles getest en onderzocht moet worden. Tot slot hebben we in de cases ook gekeken naar het inzichtelijk maken van data en hoe je de privacy kunt waarborgen.

Lange termijn focus
Het doen van studies, metingen en het evalueren van nieuwe technologie levert kleinschalige resultaten op. Ons doel is om meer met proeftuinen in de regio technologische mogelijkheden te onderzoeken. De regio profiteert hierdoor van ons eerste bevindingen en kunnen actief participeren in het vormgeven van innovaties die voor hen op lange termijn ook echt werken. Al die input geeft richting aan een technische roadmap voor het domein van gezondheid en vitaliteit die de basis vormt waar aan wij samen met partners in een innovatiehub aan willen gaan werken. Samen bouwen aan een mentaal en fysiek gezonde maatschappij; dat is uiteindelijk het doel waar wij elkaar allemaal in vinden.

↓