Maandag 24 september vond de eerste editie van de Vitality Pitch Stop plaats, een evenement georganiseerd vanuit het project Vitality Living Lab. Het cluster Sports & Technology gaat door middel van het project Vitality Living Lab de komende vier jaar oplossingen bedenken rondom Vitality, een aansluiting op de uitdagingen Vitaliteit en Performance die de komende jaren centraal staan.

Gedurende de Vitality Pitch Stop kregen tien ondernemers de kans om hun innovatie te presenteren aan initiatiefnemers en experts van het project Vitality Living Lab. “Ik hoop met het advies van mensen uit grote netwerken de volgende stap te kunnen zetten bij onze case”, aldus Ellie Karssemakers, co-oprichter en CEO van de case Wanderwatch. Het doel vanuit Vitality Living Lab was om een beeld te krijgen van de nieuwe technologieën en om de innovatiecases die in aanmerking komen ondersteuning te bieden bij het versnellen van de innovaties.

De gesloten bijeenkomst startte met een introductie onder leiding van John van de Laar van Sportbizz. Waarna ondernemers hun innovaties mochten pitchen. Volgens Carlo van de Heijden van InnoSportLab De Tongelreep was het mooi om te zien hoe veelzijdig de groep was, “Er is veel diversiteit in pitches maar ook veel verschil in welke fase de cases zich bevinden.”

Zo bevindt Carla Scholten van Embedded Fitness zich met haar case Smart Clips, waarbij onder andere het reactievermogen, uithoudingsvermogen en snelheid wordt getraind doormiddel van interactieve nodes, in een pilotfase. Terwijl de digitale handtekening van Digo waarbij scores snel en simpel in een app worden ingevuld zich nog in een proof of concept fase bevindt.

Vervolgens was het aan de ondernemers om te gaan ‘speeddaten’ met de experts. “Het is fijn dat een leek naar je case kijkt”, vertelt Hans van de Wiel die namens Digo aanwezig was. De experts waren in één ruimte verdeeld over zes tafels met ieder een specifiek thema: Team & Organisatie, Tech & Design, Verdienmodellen, Finance, Data & Klantinteractie, Branding & Communicatie.

“Je ondervindt hier welke vlakken sterk zijn en welke er minder sterk zijn. Er is altijd ruimte voor verbetering en deze dag is een goede mogelijkheid om daarover te sparren”, aldus Michel Knubben van KNUBB e-motion. Ook Ton de Lange van Libra Revalidatie & Audiologie beaamt dit: “Ik heb een technische achtergrond, het vermarkten van een product is niet mijn ding. Daarover worden zeer bruikbare tips gegeven die ik mag meenemen.”

Tussen de kritische feedback momenten heerste er volgens Kiki Coppelmans van InMotion VR een fijne open sfeer onder de ondernemers en was er de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. “Je komt hier herkenbare problemen tegen”, zo vertelt Mark Smits van Thermostar BV, “Wie weet kan men elkaar zelfs onderling helpen met nieuwe inzichten hoe men iets aanpakt.” Veel ondernemers benadrukken dan ook niet alleen het belang van de feedback en adviezen die zij deze dag ontvangen maar ook het netwerken en het opdoen van nieuwe contacten, zo ook Joph Janssen van SportAny Nederland BV.

Nadat iedere ondernemer de zes tafels is langsgegaan werd er door Pieter van Gorp, programma manager van het Data Science Center in Eindhoven en verbonden aan TU/e en HU, een inspirerende sessie gegeven. Van Gorp vertelt hier over het platform GameBus waarmee de TU/e mensen wil verleiden tot gezond gedrag doormiddel van uitdagingen waarbij punten te scoren zijn.

Tijdens de inspirerende sessie heeft de jury besproken welke cases in aanmerking komen voor extra ondersteuning. “We hebben veel informatie opgehaald, veel gezien, veel gehoord en een positief beeld gekregen”, aldus René Wijlens, cluster manager van Sports & Technology.

Uiteindelijk krijgt iedere case een persoonlijke rapportage toegestuurd waarin de feedback overzichtelijk wordt weergegeven, waarna een vervolgtraject gestart kan worden. Verder werd er besloten dat Libra met de Embedded Rollator en InnoSportLab Sport & Beweeg met de case Vital2Move ook nog in aanmerking komen voor een stuk concept coaching. Lars van Raaij van Vital2Move gaf eerder al aan dat zijn case zich in het begin stadium bevond, dat er veel kritische vragen werden gesteld en dat de Vitality Pitch Stop zeker nuttig was voor zijn case.

De Vitality Pitch Stop werd tot slot afgesloten met een fotomoment en een afsluitingsborrel.

Vitality Living lab en Cluster Sports & Technology

Zoals gezegd is de Vitality Pitch Stop een onderdeel van Vitality Living Lab, een grootschalig project waarin 16 organisaties uit het Cluster Sports & Technology slimme technologie gaan inzetten om een gezonde, actieve leefstijl te bevorderen.

Het cluster Sports & Technology is een open netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, overheid en sportfieldlabs en bouwt samen aan een vitale sportieve samenleving en genereert economische en maatschappelijke impact.

↓