Het Vitality Living Lab project

Het innovatieproces – The BIG Picture

Partners in het Cluster Sports & Technology zijn al vele jaren samen in beweging voor een vitale, sportieve samenleving. Ze genereren daarmee economische en maatschappelijke impact, met technologie en open innovatie als motor, voortbouwend op de kracht van de Brainport regio. 

De ervaring leert dat het proces om tot succesvolle innovaties te komen in het domein sport en vitaliteit geen lineair proces is: 

Een goed idee is nog geen goed product…. een goed product is nog geen goede business case… een goede business case is nog geen goede business…. en een goede business is nog geen duurzame impact.   Kortom het traject van idee tot impact kent vele hobbels en valkuilen.  Ook zijn vele verschillende expertises in dit traject nodig. Vanuit deze ervaringen hebben 14 cluster partners in het Vitality Living Lab project de ambitie om het innovatie ecosysteem voor sport en vitaliteit te verbeteren.

Het model dat we hanteren voor ons innovatieproces is het Innovation Hub proces wat hierboven is afgebeeld (ook wel ‘the BIG picture’ genoemd). De innovatie die wordt ontwikkeld moet aansluiten bij de behoefte die er is (Market need). Vervolgens moet het idee uitgewerkt worden tot een innovatie (Innovate). Daarna wordt gecontroleerd of deze innovatie ook het verwachte effect heeft door te testen (Validate). Als de innovatie het gewenste effect behaalt in de testen is het tijd om het product naar de markt te brengen (Accelerate) zodat er impact teweeg wordt gebracht. Soms moet er een stap terug gedaan worden in het proces, bijvoorbeeld als het product in het testen niet het gewenste effect bereikt, moet de innovatie aangepast worden. Het proces is cyclisch, omdat de ervaringen in het proces mee worden genomen in een volgende innovatiecyclus. Daarmee wordt het innovatiesysteem een lerend systeem

Market need
Wilt u weten welke beweegbehoeftes er zijn bij bepaalde doelgroepen en hoe innovaties hierop kunnen inspelen? Wilt u weten welke problemen er zijn in een bepaalde omgeving? Het hebben van goed inzicht in de behoefte en omvang van uw doelgroep is van groot belang voor een succesvolle innovatie. Onze projectpartners helpen graag bijvoorbeeld met de Wijkaanpak, de Wijkbeweegkaart of het Vitality Informatie Systeem. 

Innovate
Heeft u een innovatief idee dat u wilt (door)ontwikkelen? Wilt u daarbij ook de state of the art  technologische kennis en ervaring bij gebruiken? Ontvang via de partners van het Vitality Living Lab project de benodigde informatie, kennis en ondersteuning over de vertaling van marktbehoeftes naar kansrijke producten en diensten. Interactieve werkvormen zoals bij de Vitality Innovation Kitchen, het werkatelier en de Vitality Pitch Stop maar ook een spreekuur kunnen hierbij helpen. 

Validate
Wit u uw innovatie valideren en testen in de praktijk? Ontdek hoe eindgebruikers reageren op uw innovatie; waar lopen ze tegenaan en werkt uw product en/of dienst zoals u verwachtte? Laat uw innovatie testen in onze Living Lab en SportFieldLab omgevingen. 

Accelerate
Na het valideren en optimaliseren is het tijd voor het opschalen en vermarkten van uw innovatie. Maar misschien wilt u ook het maatschappelijk en economische rendement van uw innovatie vaststellen en optimaliseren. Hier kunnen projectpartners u bij helpen. Accelereer bijvoorbeeld door deelname het Vitality Accelerator Program. 

Data als drijvende kracht voor het innovatie proces.
In alle stappen van onze benadering staat het gebruik van data en informatie centraal. Met data kunnen ontwerpkeuzes en marktkeuzes onderbouwd gemaakt worden. Maar ook kan data een essentiële rol spelen in het personaliseren van een innovatieve dienst of product. Tenslotte kan data er ook voor zorgen dat de werking van het product aangetoond kan worden en daarmee een belangrijke schakel zijn in het vermarkten.  

↓