Het project Vitality Living Lab beoogt om binnen vier jaar te komen tot een wereldwijd uniek ecosysteem voor innovatie en businesscreatie binnen het domein van sport én vitaliteit.  De basis daarvoor wordt gevormd door het Cluster Sports & Technology en door de innovatie/business creatie  aanpak die we in dit project als uitgangspunt nemen: The BIG Picture (figuur).

pastedGraphic.png

In het project hebben we een casegerichte benadering gekozen: we bouwen het ecosysteem op door cases door het innovatie en business creatie proces te begeleiden met “the BIG picture” als basis. Verschillende bouwstenen in “the BIG picture” zijn hiermee in de afgelopen jaren gerealiseerd, zoals het Vitality Accelerator Programma, Design Hackathons en het Vitality Pitch Stop event. Deze bouwstenen zijn steeds ontwikkeld rond en met concrete cases van bedrijven of wijken. Maar bouwstenen zijn natuurlijk niet genoeg: we willen met de bouwstenen het unieke ecosysteem vormen. Hoe ver zijn we daar nu mee en hoe gaan we de verdere stappen maken?

Over die vragen hebben op 10 december de werkpakket leiders in het Vitality Living Lab project zich onder begeleiding van Bart van Leerdam (bureau BartLijntOP) gebogen. In een werksessie hebben we de bouwstenen in the BIG Picture, zoals die we in de afgelopen anderhalf jaar opgebouwd hebben, geëvalueerd. Ook hebben we gekeken welke partijen de bouwstenen in de toekomst kunnen borgen en hoe we dat zouden kunnen gaan inrichten. We hebben geconstateerd dat door de gekozen case-gerichte benadering de partijen in het ecosysteem dichter bij elkaar zijn gekomen en dat we daarmee interessante bouwstenen hebben gerealiseerd en toegepast die nu omgezet moeten worden naar een evidente werkwijze. Dat zal de taak worden voor de komende periode.

Het proces is dus nog niet af en zal ook in de komende periode verder vorm krijgen….

↓