Het Vitality Living Lab project

Het belang van vitaliteit en het proejct

De groep mensen met een inactieve leefstijl wordt steeds groter. Technologie zorgt ervoor dat we steeds minder hoeven te bewegen. Denk bijvoorbeeld aan de komst van de auto, het vele beeldschermwerk dat we uitvoeren en het gemak waarmee we tegenwoordig maaltijden bestellen. 

Het aantal mensen met overgewicht en zelfs obesitas stijgt hard. Dit brengt allerlei andere daaraan gerelateerde ziektes en aandoeningen met zich mee zoals diabetes en hartfalen. Ook de coronacrisis maakte het belang van een gezonde leefstijl en gewicht nogmaals inzichtelijk. Mensen met een gezond gewicht en actieve leefstijl werden minder vaak getroffen en de ziekteverschijnselen waren vaak lichter. 

Inactiviteit en daaraan gerelateerde ziektebeelden leidt tot een enorme toename van zorgkosten. Daarnaast lijdt het bij mensen uit de beroepsbevolking tot een productiviteitsverlies.

Bewegen helpt niet alleen overgewicht te voorkomen of te verminderen, het heeft ook een positief effect op de geestelijke gezondheid en het mentaal welbevinden. In het algemeen bevordert een actieve leefstijl de vitaliteit van mensen, het stimuleert de energie, motivatie en veerkracht van mensen.

Technologie kan ook juist ingezet worden om mensen meer te laten sporten en bewegen. Denk aan apps en trackers zoals Fitbit en Strava die motiveren om (meer) te gaan bewegen of aan een ingestelde break-out op je beeldscherm, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. In het Vitality Living Lab project verleiden we mensen met innovaties om actief en gezond bezig te zijn.

We verbinden innovatieve oplossingen aan de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van vitaliteit. Dit doen we in verschillende contexten. Dit doen we in openbare ruimte met lokale overheden (@public spaces), maar ook in andere relevante omgevingen zoals op het werk (@work) en op school (@school) en bij de sportverenigingen (@sport). Ook de thuisomgeving (@home) is een geschikte plek voor om met innovaties de vitaliteit te bevorderen.

↓