Vitality Living Lab is een succesvol afgerond project dat Europese subsidie heeft gekregen. Tijdens het werkbezoek van de Commissaris van de Koning Ina Adema en de gedeputeerden van de provincie Noord-Brabant aan Stimulus Programmamanagement op 1 november jl. vertelden René Wijlens en Marc van der Zande over de behaalde resultaten.

Trots op behaalde resultaten

Het Vitality Living Lab project heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan een belangrijke opgave voor de toekomst: het beheersen van de kosten van de gezondheidszorg. Dit werd gedaan door een transitie te bewerkstelligen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen een gezonde actieve leefstijl ontwikkelen met als resultaat extra gezonde levensjaren en een vermindering van de druk op de gezondheidszorg. Daarbij zetten we de krachten van zowel kennispartijen, maatschappelijke organisaties als het bedrijfsleven in. In het project hebben partners uit de quadruple helix innovatie, Cluster Sports & Technology een unieke innovatie en business creatie cyclus ontwikkeld om vanuit behoeften, kansen en ideeën te komen tot succesvolle oplossingen waarmee we burgers en werknemers actief maken en houden.

In de afgelopen jaren zijn onderstaande resultaten gerealiseerd:

 • De ontwikkeling en toepassing van de unieke innovatie en business creatie cyclus en bijbehorende tools;
 • Er zijn meer dan 50 innovatie MKB/startup bedrijven vanuit het project geholpen om hun innovatieve ideeën naar impact te brengen.
 • Het zijn bedrijven die innovaties hebben ontwikkeld om mensen actief en vitaal te maken, in hun werkomgeving, in de openbare ruimte en/of door het sporten. Voorbeelden zijn onder meer:
   • Een compact zwembad waarin je gericht kunt trainen (SWIMM);
   • Een community app om urban sporters met elkaar te verbinden en hun samenhang te vergroten (City Legends);
   • Speeltoestellen met game-elementen in openbare ruimte en in scholen (MOBY Playgrond; RSI, Novasports);
   • Exergaming (smartclips, smartwalls, smartdance, smartwalk; Embedded fitness);
   • Een werkplek waar je gezond en actie kan werken (Workplace Vitality Hub).
 • Realisatie van de ELIS Innovation Hub met de domeinen @sport, @public space en @work.

De projectpartners blijven ook na het project intensief samenwerken in de ELIS Innovation Hub om de samenleving gezonder te maken, op het werk, in de openbare ruimte en door het sporten. Daarnaast wordt de samenwerking uitgebreid in Europa.

Herkenning en erkenning

“Het was mooi om onze resultaten te kunnen presenteren aan de bestuurders”, aldus René Wijlens, general manager Cluster Sports & Technology. “Het leverde herkenning en erkenning op. Herkenning doordat sport, gezondheid en ondernemen raakvlakken hebben in vrijwel alle portefeuilles van de gedeputeerden. Erkenning dat we hebben kunnen laten zien dat het Vitality Living Lab project heeft bijgedragen aan nieuwe bedrijvigheid en een gezonder Brabant. Dit deden we door met mbk-bedrijven innovaties te realiseren die bewegen stimuleren. Het doel daarbij was om mensen actief en vitaal te maken. Dit kon in hun werkomgeving, in de openbare ruimte of door te sporten. Voorbeelden zijn: een compact zwembad waarin je gericht met een jetstream kunt trainen (Intelligent pool), een community app om urban sporters met elkaar te verbinden en hun samenhang te vergroten (City Legends) en speeltoestellen met game elementen. Inmiddels zijn er in het Vitality Living Lab 50 innovatieve mkb-bedrijven of startups geholpen.”

 

Heeft u zelf een innovatie of business case die u in de praktijk wil brengen of heeft u een behoefte om te innoveren in het domein sport en vitaliteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

↓