Lisboa Call voor Sport Innovatie

Samen de sportsector benutten om de uitdagingen rondom het herstel van COVID-19 aan te gaan. Dat is het doel van de Lisboa Call voor Sport Innovatie. Er is een sector-overschrijdend perspectief nodig om tot innovatieve oplossingen te komen die een sportterugkeer, sport- & beweegdeelname en economische groei bevorderen. De Lisboa Call zal hieraan bijdragen door het beleid te bevorderen, capaciteit op te bouwen, best practices te delen en door de onderlinge samenwerking te versterken. Het cluster Sports & Technology steunt het initiatief en zal bijdragen aan de verspreiding en implementatie ervan.

Het initiatief wordt gebouwd op 7 principes die als pilaren van het initiatief dienen:

 • Sport is een aanjager van innovatie, maar kan ook profiteren van innovaties in andere sectoren
 • Innovatie kan de impact van sport in de samenleving te versterken
 • Sportinnovatie vraagt een brede, sector-overschrijdende aanpak om daarmee bij te dragen aan de maatschappelijke uitdagingen
 • Sportinnovatie draagt bij aan het behalen van missies en doelen van de sport
 • De Q-helix benadering is van groot belang bij het realiseren van het potentieel van sportinnovatie
 • Innovatieve oplossingen zijn nodig om bestaande en nieuwe bedreigingen in sport aan te pakken
 • Sportinnovatie draagt bij aan een breed scala van uitdagingen zoals de gezondheidstransitie en maatschappelijke uitdagingen zoals verwoord in de Social Development Goals 2030.

 

Hieruit zijn ook 7 actiepunten geformuleerd waar de partijen zich aan verbinden:

 • Het belang van sportinnovatie erkennen en sportinnovatie een belangrijke rol geven
 • Het hanteren van een brede & sector-overschrijdende aanpak en daarin samenwerken aan de maatschappelijke uitdagingen waar sportinnovatie een rol kan spelen, zoals bijvoorbeeld in de gezondheidstransitie, het bevorderen van de gezonde actieve leefstijl en gezonde vitale steden
 • Onderzoek, kennisontwikkeling & kennisverspreiding en de toepassing ervan in innovatiebevordering
 • Bevorderen van missie- & maatschappelijk gedreven innovaties en co-innovatie met de eindgebruiker
 • Bevorderen van data-verzameling en monitoring voor toepassing in beleidsontwikkeling en open innovatie
 • Samenwerking versterken en sportinnovatie op de agenda plaatsen
 • De verbinding versterken tussen regionale, nationale en Europese innovatie-acties

Lees hier meer over de Lisboa Call of neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Congres “Beyond Business as Usual” 

De Lisboa Call voor Sport Innovatie komt voort uit het congres “Beyond Business as Usual” dat vorige week georganiseerd werd onder het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 2021. Sports & Technology clustermanager en EPSI-directeur René Wijlens heeft tijdens het speciale sportinnovatie seminar een bijdrage geleverd over het belang van sportinnovatie en de werkwijze & toekomst van het cluster en EPSI. Ook is het Vitality Living Lab project gepresenteerd als belangrijk project voor de opstap naar de Innovatie HUB.

Lees hier het artikel over het congres en de Lisboa Call op de website van Sport&Strategie!

 

Publicatiedatum: 21-6-2021

↓