Hoe kunnen we buurtsportcoaches beter toerusten om als schakel tussen beleidsmakers en inwoners, samen met andere professionals, beweegvriendelijke buurten te faciliteren, realiseren of beter gebruiken? Dat is de vraag die SSNB samen met diverse partners (onder andere TU/e, Fontys en Vereniging Sport en Gemeente) in dit tweejarig onderzoeksproject, medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaan beantwoorden. Binnen dit project werken we toe naar een open en online leeromgeving voor buurtsportcoaches om samen te werken in en aan een beweegvriendelijke buurt. Op dit moment worden onderdelen van de online leeromgeving getest door buurtsportcoaches. Wil je weten hoe we dit aanpakken? Bekijk dan onderstaand filmpje wat gemaakt werd voor de Dag van het Sportonderzoek 2020.

Meer inhoudelijke informatie over het project? Klik hier.

↓