Vital2Move geeft inzicht in jouw beweegsituatie

Vrijwel iedereen kent het gevoel om te willen sporten, maar iets belemmert je. Deze belemmering moet eerst worden opgelost voordat er optimaal gesport kan worden. Maar bij wie kun je hiervoor terecht? Welke professionele hulp past het beste bij jouw situatie? Op die vraag weten weinig mensen het antwoord. Er zijn zoveel professionals die ieder weer nét iets andere hulp aanbieden. De termen vliegen je om de oren, maar wat sluit het beste aan bij jouw situatie? Een vraag die de partners binnen het Vitality Living Lab project willen vereenvoudigen.

Tijdens een bijeenkomst met verschillende partners van het Vitality Living Lab project kwam het onderwerp ‘verantwoord bewegen’ ter sprake. “Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat mensen vaak angstig zijn om te beginnen met sporten of ze beginnen met actief bewegen zonder enige kennis hiervan te hebben. Dit leidt vaak tot blessures. Met blessures en/of belemmeringen weten mensen vaak niet naar wie ze toe moeten gaan voor professionele hulp. Deze angst en onwetendheid moeten wij proberen weg te nemen”, aldus Lars van Raaij, projectmanager InnoSportLab Sport & Beweeg. Zo ontstond Vital2Move, een online platform dat mensen bewust maakt van hun eigen beweegsituatie en hen koppelt aan de juiste professionele hulp.

Binnen het Vitality Living Lab project is er onderzoek gedaan naar de behoeften en kanalen die eindgebruikers hanteren, en naar de behoeften van hulpbiedende professionals. Professionals willen uiteraard dat de eindgebruiker past binnen hun organisatie, zodat er een zo goed mogelijke kwaliteit hulp geboden kan worden.

“Vital2Move is eigenlijk een soort matchmaker”

Het doel van Vital2Move is om de drempel tot bewegen te verlagen en om men inzicht te bieden in hun eigen beweegsituatie. Door de gesprekspartner van Vital2Move, Vita, wordt dit inzicht mogelijk gemaakt. Middels simpele vragen wordt er een persoonlijk advies gegeven met welke hulp het best bij de eindgebruiker past. Dit advies verlaagt de drempel voor mensen om daadwerkelijk actie te ondernemen en hun doelen te bereiken. “Je moet het eigenlijk zien als een soort matchmaker. Door simpele vragen word je gekoppeld aan de professional die het beste bij je past”, aldus Lars van Raaij.

De hulp van het Vitality Living Lab project binnen Vital2Move is begonnen bij de Vitality Pitch Stop, waar Van Raaij het idee van Vital2Move voor het eerst presenteerde. Hier heeft de projectmanager veel kennis en input gekregen, bijvoorbeeld waar hij zich op moet focussen, hoe hij deze focus kan positioneren en hoe het verhaal van Vital2Move het beste kan worden overgebracht.

Met deze input kon InnoSportLab Sport & Beweeg verder met de realisatie van Vital2Move. In oktober 2018 leidde dit naar een eerste pilot met de partners Libra R&A, SMC Sportmax en PECE Zorg. In deze pilot werd hulp geboden aan mensen die deel wilden nemen aan de Marathon Eindhoven. Middels een select aantal vragen kon men gekoppeld worden aan een specialist. Uit deze pilot zijn learnings getrokken en is er vervolgens een samenwerking met Avans gezondheidszorgtechnologie ontstaan. Samen met Avans gezondheidszorgtechnologie is er een lijst met specifieke vragen opgesteld. Afhankelijk van het antwoord dat men geeft, leidt dit naar diverse vervolgvragen, ook wel ‘de beslisboom’ genoemd. Nadat deze beslisboom getest is met eindgebruikers en aanbieders, bleek er behoefte aan een online platform, voor een groter bereik, te zijn.

Momenteel is InnoSportLab Sport & Beweeg met het ICT bedrijf Dutch Coding Company in contact gekomen, waarmee ze een makelaarsinnovatieregeling hebben kunnen treffen. Binnen deze regeling wordt het eerste prototype gebouwd en wordt er een pilot gevoerd met aanbieders en eindgebruikers uit Eindhoven. De feedback en resultaten worden gebruikt om het prototype te valideren en te verbeteren.

Het Vitality Living Lab project heeft Vital2Move ondersteunt door middel van het delen van hun netwerk en expertise. Vanuit het Vitality Living Lab project, heeft InnoSportLab Sport & Beweeg samen met de partners, onderzoek kunnen doen naar de beweegbehoeften van mensen.

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Houd de website van InnoSportLab Sport & Beweeg in de gaten of kijk op www.vital2move.nl

↓